Wij hebben ons als school ontwikkeld tot een school waar iedereen (kinderen, ouders en teamleden) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar om gaat. Wij geloven dan ook sterk in een goede samenwerking in de driehoek: kind, ouder en school. Met elkaar kun je veel bereiken en “samen staan we sterk”. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Met de Vreedzame School realiseert de school een pedagogisch klimaat waarin leerkrachten en kinderen zich prettig voelen, goed kunnen werken en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch burgerschap’. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daarvoor nodig zijn. De Vreedzame School is echter veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klassencultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden, die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Leden van de stuurgroep:

Thea Nijenhuis
Anne Sassen
Hilde Wijlens
Robin Brefeld

Mail stuurgroep:

directie@bonhoeve.nl

Link: Website De Vreedzame school