Groepen
Team
Nieuws

Maand archief

Ouderhulp

Beste ouders / verzorgers.

Zoals al enkele jaren, vragen we uw hulp bij het groot tuinonderhoud, de grote schoonmaak, het brigadieren en bij de inzameling van het oud papier.
Dit om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken qua hulp.
We hebben ook dit jaar weer lijsten gemaakt voor 2015-2016. Deze kunnen in een aparte bijlage worden meegegeven, de lijsten zijn ook te vinden op de website van school onder het kopje “ouderhulp”.

De hulp bij het tuinonderhoud is gekoppeld aan de ouders waarvan de kinderen in groep 6 zitten.
Oud papier inzamelen is al gekoppeld aan groep 8, met uitloop naar groep 7.
De hulp bij de grote schoonmaak van de  school gaat evenals het brigadieren op alfabetische volgorde.
Houdt u a.u.b. in de gaten wanneer u aan de beurt bent en regelt u zelf vervanging als u niet kunt. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
De ouderraad.