Informatiekalender

We publiceren steeds de meest actuele jaaragenda. Deze agenda is een werkdocument. Dit betekent dat de vrije dagen wel vaststaan, maar dat er wel soms wijzigingen kunnen zijn bij de activiteiten. (Studiedagen worden ieder jaar z.s.m. toegevoegd). Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we dit ook vermelden in de nieuwsbrief.

Klik op de afbeelding hieronder om de jaaragenda te openen.

Vakantierooster 2021-2022:

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari
Pasen 18 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 26 mei en 27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 26 augustus

Studiedagen 2021-2022:
  • vrijdag 24 september 2021
  • woensdag 24 november 2021
  • dinsdag 15 februari 2022
  • donderdag 31 maart 2022
  • maandag 30 mei 2022
  • woensdag 22 juni 2022
vakantie

Vakantieregeling

Wilt u deze gegevens noteren, zodat u met de planning van uw vakantie(s) met onze vakantieregeling rekening kunt houden? Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig.

In verband hiermee kan er daarom alleen bij uitzonderingen vrijaf gegeven worden.