Informatiekalender

We publiceren steeds de meest actuele jaaragenda. Deze agenda is een werkdocument. Dit betekent dat de vrije dagen wel vaststaan, maar dat er wel soms wijzigingen kunnen zijn bij de activiteiten. (Studiedagen worden ieder jaar z.s.m. toegevoegd). Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we dit ook vermelden in de nieuwsbrief.

Klik op de afbeelding hieronder om de jaaragenda te openen.

Vakantierooster 2021-2022:

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari
Pasen 18 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 26 mei en 27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 26 augustus

Studiedagen 2021-2022:
  • vrijdag 24 september 2021
  • woensdag 24 november 2021
  • dinsdag 15 februari 2022
  • donderdag 31 maart 2022
  • maandag 30 mei 2022
  • woensdag 22 juni 2022
Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie 24 okt. 2022 – 28 okt. 2022
Kerstvakantie 26 dec. 2022 – 6 jan. 2023
Voorjaarsvakantie 27 febr. 2023 – 3 mrt. 2023
Pasen 10 apr. 2023
Koningsdag 27 apr. 2023
Meivakantie 24 apr. 2023 – 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023 – 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 jul. 2023 – 1 sep. 2023
vakantie

Vakantieregeling

Wilt u deze gegevens noteren, zodat u met de planning van uw vakantie(s) met onze vakantieregeling rekening kunt houden? Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig.

In verband hiermee kan er daarom alleen bij uitzonderingen vrijaf gegeven worden.