Groepen
Team
Nieuws

Maand archief

Brief van het bestuur van stichting Keender n.a.v. de persconferentie

Beste ouders, verzorgers,
In de bijlage vindt u een brief van het bestuur n.a.v. de persconferentie van premier Rutte van gisteravond. De scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open.
Wat dit zou kunnen betekenen voor de periode tot 8 juni is reeds besproken in het team en zal vanavond in de MR vergadering ter sprake komen. Het is ons voornemen u hierover vandaag of morgen nog te informeren.
Met vriendelijke groet,
Anne Sassen
Bijlage:

200520 brief ouders herstart 8 juni 2020

Brief van het bestuur van Keender m.b.t. de herstart morgen op 11 mei.

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van Keender m.b.t. de herstart morgen op 11 mei.

In de brief staat o.a. dat het bestuur voor elke school een desinfectiezuil heeft gefaciliteerd. Deze zuil wordt bij ons op school pas later op de maandagmorgen geleverd. Daarom zullen we de kinderen de eerste (maandag-)ochtend vragen om bij binnenkomst eerst hun handen te gaan wassen (en niet zoals eerder gecommuniceerd bij de deur hun handen te desinfecteren met handgel). We zullen de kinderen dit bij binnenkomst vertellen, maar zo bent u ook alvast op de hoogte.

Ik wens u nog een fijn weekend toe en tot ziens morgenochtend.

Met vriendelijke groet,
Anne Sassen

Bijlage:
200509 brief ouders herstart 11 mei

Brief vanuit het bestuur van stichting Keender

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van Keender n.a.v. de persconferentie van premier Rutte gisteravond.

Nu de kaders vanuit de overheid en de stichting helder zijn, zal de school zich, in samenwerking met de MR, buigen over de wijze waarop de gefaseerde herstart van het onderwijs vorm gegeven zal worden. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zal ik u informeren.

Met vriendelijke groet,
Anne Sassen

200422 brief ouders en verzorgers herstart onderwijs 11 mei 2020

 

Brief verlenging noodmaatregel sluiting scholen

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van Keender.

Met vriendelijke groet,

Anne Sassen

Bijlage:

Brief ouders verlenging noodmaatregel sluiting scholen.

Centralisatie kinderopvang

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage leest u hoe we de opvang van kinderen in de komende periode centraal vorm gaan geven. Wanneer u opvang nodig heeft voor uw kind(eren), dan hoor ik dat graag via de mail: a.sassen@keender.nl zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Nadat ik van u een mail heb gehad, stuur ik u een contactformulier waarop u belangrijke gegevens van uw kind(eren) invult.
Dit formulier stuurt u naar mij terug of neemt u mee wanneer u uw kind naar de opvang brengt. Op deze manier weten ook de medewerkers die uw kind(eren) niet kennen wie ze kunnen bereiken in geval van nood en door wie uw kind(eren) wordt opgehaald.

Wanneer u gebruik maakt van de opvang voor uw kind(eren) houdt u er dan rekening mee dat u dit tijdig aangeeft, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn om de opvang te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Anne Sassen

Bijlage:

Brief maatregelen Coronavirus

Beste ouders/ verzorgers,

Via de mail heeft u onderstaande brief ontvangen vanuit het bestuur van Stichting Keender.

Brief ouders maatregelen Coronavirus

Pas als beide ouders in een vitaal beroep werken, zorgt de school (indien nodig) voor opvang van de kinderen.

Kinderen die naar deze opvang gaan, moeten klachten vrij zijn.

Met vriendelijke groet,
Team St. Bonifaciusschool

Coronavirus 1 maart 2020

Betreft: Coronavirus

 

Datum: 1 maart 2020

 

Plaats:  Sint – Isidorushoeve

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

De afgelopen week is bekend geworden dat het Coronavirus inmiddels in Nederland is gesignaleerd. Veel Nederlandse gezinnen zijn dit weekend teruggekomen van vakantiebestemmingen waar meerdere mensen reeds besmet zijn geraakt.

De verspreiding van het Coronavirus roept logischerwijs vragen op bij ouders en kinderen.

Hoe gaan wij hier mee om?

Onze school volgt de richtlijnen van het RIVM en houdt nauwgezet de actuele ontwikkelingen in de gaten.

 

Op basis van de informatie die wij tot op heden hebben ontvangen van de RIVM, volgen wij de volgende adviezen:

Mensen die de afgelopen twee weken in de onderstaande gebieden zijn geweest en ziekteverschijnselen vertonen (combinatie van luchtwegklachten en koorts) moeten twee weken thuisblijven en contact opnemen met de huisarts en de regionale GGD. Indien dit aan de orde is bij uw kind of zijn/ haar direct naasten, verzoeken wij u om ondergetekende hierover te informeren.

  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • De Noord-Italiaanse provincies Aosta- vallei, Piemont, Lombardije, Veneto, Trentino-Zuid-Tirol, Friulli-Julisch-Venetie, Emiglia Romangna en Ligurie.

Wanneer uw kind een chronische ziekte of een verminderde weerstand heeft waarbij de impact van een eventuele besmetting groot kan zijn, is het mogelijk om tijdelijk op afstand onderwijs te volgen. Uw kind krijgt dan werk dat thuis gemaakt kan worden. Indien het noodzakelijk is dat uw kind gebruik dient te maken van deze optie, neem dan contact op met ondergetekende.

Wij geven de medewerkers en de kinderen meerdere malen per dag de gelegenheid om hun handen te wassen. Daarnaast vermijden wij fysiek contact (zoals handen schudden) en vragen wij iedereen te hoesten/niezen in hun ellenboog.

Mocht het noodzakelijk zijn om andere maatregelen te treffen, dan zullen wij u hierover informeren via de mail. Daarnaast vindt u actuele informatie op de website van onze school.

 

Wilt u meer weten over het virus? Raadpleeg dan de informatie van het RIVM; www.RIVM.nl

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Olthof – Interim Directeur

Coronavirus

Beste ouders/ verzorgers,

Gisteravond is bekend geworden dat het Coronavirus inmiddels in Nederland is gesignaleerd. Veel Nederlandse gezinnen komen dit weekend terug van vakantiebestemmingen waar meerdere mensen reeds besmet zijn geraakt.

De verspreiding van het Coronavirus roept logischerwijs vragen op bij ouders en kinderen.

Hoe gaan wij hier mee om?

Onze school (incl. Stichting Keender ) volgt de richtlijnen van het RIVM en houdt nauwgezet de actuele ontwikkelingen in de gaten. Mocht het noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen, dan zullen wij u hierover informeren via de mail. Daarnaast vindt u actuele informatie op de website van onze school.

Wilt u meer weten over het virus? Raadpleeg dan de informatie van het RIVM; www.RIVM.nl

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pieter Olthof – Interim Directeur