Voor het eerst naar school en dan…

Fijn dat u voor de St. Bonifaciusschool gekozen heeft. Wij willen u en uw kind(eren) hierbij van harte welkom heten op onze school. Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders/verzorgers van de jongste kinderen en is een aanvulling op de schoolgids. We hebben een aantal onderwerpen voor u op een rijtje gezet. De overgang van thuis en/of peuterspeelzaal/kinderdagverblijfnaar de basisschool, is voor uw kind (en vast ook voor u) een grote stap. Alles is nieuw en soms ook wat onwennig. De school moet een vertrouwde omgeving worden, waar uw kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat. Ons onderwijs is gericht op de belevingswereld van jonge kinderen. Dit is terug te vinden in de inrichting van het lokaal. Wij proberen van ieder spelmoment een leermoment en van ieder leermoment een spelmoment te maken. Zo ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Mocht u na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, neemt u dan na schooltijd even contact op met één van de leerkrachten om een toelichting te vragen. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd bij ons op school.

Met vriendelijke groet,
Team St. Bonifaciusschool

Lees alle informatie in ons Kleuter informatie boekje