Een school is een dorp in het klein. Een plek waarin kinderen elkaar leren kennen. Verschillende talenten komen samen. Boekenwurmen, handen-uit-de-mouwers, creatievelingen en dromers. Op de St. Bonifaciusschool is plek voor iedereen. Juist bij ons! Iedere leerling komt hier tot zijn recht. Van plusklas tot klusklas, voor elk talent is plek.
Een vreedzame school midden in het dorp. Dat kan alleen als de school weet wat er écht speelt. Wij denken dat we onze kinderen nog beter kunnen helpen, als we weten wat er thuis speelt. Daarom zijn ouders kind aan huis in de school. Ze kunnen altijd bij ons terecht en wij weer bij hen. De hoge ouderbetrokkenheid en de hechte samenwerking met instellingen in de buurt, zorgen dat we altijd wat extra’s kunnen doen. Mooi he dat noaberschap, het bestaat nog. Maar de Hoeve is geen eiland. We willen laten zien hoe mooi verschillen zijn. En dat houdt niet op bij de dorpsgrens. Juist vanuit onze veilige school is het mooi om te kijken naar de wereld om ons heen. Bij een vreedzame school hoort begrip voor anderen. Ook daar zetten wij op in.
En op een vreedzame school, lossen kinderen veel zelf op. We geven hen handvatten om zich zelfstandig te redden in steeds meer situaties. Wij proberen kinderen zelfredzamer te maken. Personen die zelf zaken oppakken. Onze leerlingen zijn ook gesprekspartner. Daarom geven we ze veel inspraak. Samen met onze kinderen maken we onze school nog sterker.